พฤติกรรมก้าวร้าวในเด็ก

, , No Comments

ปัญหาเด็กพฤติกรรมก้าวร้าว หรือพูดคำไม่สุภาพ (คำหยาบ) เป็นปัญหาที่สร้างความกังวลใจให้กับคุณพ่อ-คุณแม่และคนรอบข้าง แม้ว่าปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในวัยเด็กนี้จะไม่ได้เป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากนัก แต่อาจส่งผลเมื่อตอนโตขึ้น

 .. ทุกวันนี้ผู้ใหญ่ทั่วโลก... เผชิญกับความท้าทายของการแก้ไขพฤติกรรมนี้ การแก้ปัญหาเด็กก้าวร้าวและพูดคำไม่สุภาพนั้น ควรจะเริ่มสนใจที่มาที่ไปของคำไม่สุภาพนั้นว่าเด็กไปเรียนรู้เอาคำนั้นมาจากไหน ใครเป็นแบบอย่าง หรือใครพูดให้เด็กได้ยิน..

เพื่อให้พฤติกรรมเด็กพูดคำไม่สุภาพจะได้หมดไป.. ตลอดจนเด็กสามารถแยกแยะได้ว่าประเภทไหนควรพูดประเภทไหนไม่ควรพูด เพื่อที่ว่าเด็กสามารถตระหนักได้ถึง "คำที่ควรพูดและคำที่ไม่ควรพูด" และด้วยพฤติกรรมที่ไม่เป็นปกติของเด็กก็จะเป็นปัญหาสำหรับตัวเด็ก และครอบครัวที่ต้องดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด เมื่อเด็กมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ไม่ว่าจะเป็นทางกาย วาจา คุณพ่อ-คุณแม่ และผู้ปกครองควรที่จะปรับปรุงแก้ไขให้เด็กกลับเข้าสู่สภาวะปกติ หากปล่อยปละละเลย และไม่หาวิธีการแก้ไขพฤติกรรมนี้ให้หมดไป เด็กก็จะติดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ดังกล่าวไปจนโต

พฤติกรรมนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร?

ปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าว หรือเด็กใช้พูดคำไม่สุภาพเป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกบ้าน พราะเมื่อเด็กๆ มีเพื่อนหรือไปโรงเรียนจะเกิดการเลียนแบบกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันมีสื่อต่างๆให้เห็นกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

เด็กๆ มักจะเริ่มจดจำและเลียนแบบเมื่ออายุได้ประมาณ 2-4 ขวบ โดยเฉพาะคำพูด เมื่อได้ยินบ่อยๆ และทดลองการใช้คำพูด โดยที่ไม่รู้ความหมาย ซึ่งบางครั้งผู้ใหญ่ได้ฟังแล้วเห็นว่าเด็กพูดด้วยความไม่เข้าใจ ความไร้เดียงสาพร้อมกับหัวเราะชอบใจ ทำให้เด็กเข้าใจผิดว่าการพูดเช่นนี้ดี

พฤติกรรมที่ก้าวร้าว เป็นพฤติกรรมที่คุณพ่อ-คุณแม่และผู้ปกครองสามารถมองเห็นได้อย่างชัด และจะส่งผลถึงอนาคตหากไม่ได้รับการแก้ไข บ่อยครั้งที่เด็กๆแสดงพฤติกรรมนี้ เพื่อให้ได้รับความสนใจ จากคุณพ่อคุณแม่ หรือเพื่อนๆด้วยการเอาชนะโดยการโต้เถียง หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น แสดงความก้าวร้าวโดยใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม ทำให้คนอื่นโกรธ เด็กจะรู้สึกถึงอำนาจในการควบคุมมากขึ้น หรือการที่เด็กขาดความสนใจจาก คุณพ่อ-คุณแม่ ทำให้มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เพื่อเรียกร้องความสนใจ เป็นต้น

สาเหตที่พบบ่อย

- ผู้ใหญ่รอบๆตัวเด็ก มีพฤติกรรมเช่นนี้หรือไม่? เป็นเหตุผลลำดับต้นๆว่าทำไมเด็กๆจึงแสดงพฤติกรรมเช่นนี้ เพราะพวกเขาจะได้รับสิ่งนี้จากการเลียนแบบผู้ใหญ่ที่อยู่รอบๆตัว

- ขาดความสนใจ เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้เด็กแสดงของพฤติกรรมนี้ เด็ก ๆ มักจะทำอะไรที่อยากจะได้รับความสนใจจากคุณ-คุณแม่ ถึงแม้ว่ามันจะด้านเป็นลบ ควรคิดเกี่ยวกับมัน - เพื่อเด็ก

- ทัศนคติของคุณพ่อ-คุณแม่ หรือผู้ใหญ่ในบ้าน บางครั้งทัศนคติของผู้ใหญ่กลับเป็นตัวผลักดันให้เกิดพฤติกรรมเช่นนี้ เพื่อที่จะปรับทัศนคติของเด็ก บางครั้งผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่ในบ้านจะต้องปรับทัศนคติตัวเองด้วย

- สิ่งแวดล้อมนอกบ้าน บ่อยครั้งที่เด็กเห็นพฤติกรรมและรับฟังจากนอกบ้าน ขณะที่ออกไปเล่นนอกบ้าน

- เพื่อแสดงถึงอำนาจ เมื่อพูดแล้วทำให้คนอื่นมีปฏิกิริยาตอบสนองได้มากกว่า เป็นคำที่มีอำนาจสูง สามารถควบคุมคนอื่นได้

จะลดปัญหานี้ได้อย่างไร?

การเลี้ยงเด็กเป็นงานที่ยากที่สุดในชีวิตของคุณ? ด้วยการเลี้ยงดูที่ดีและมีระเบียบวินัยที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่เกิดจากความตั้งใจในการกระทำของเด็ก ซึ่งเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อตัวเด็กและต่อผู้ที่อยู่รอบข้างได้ในอนาคต

เริ่มต้นต้องมีกฎ

ทักษะการเลี้ยงดูที่ดีเป็นสิ่งที่จำเป็น คุณพ่อ-คุณแม่ จำเป็นต้องมีกฏระเบียบ และการลงโทษที่เหมาะสมโดบใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ และอย่าลืมว่ากฎระเบียบของครอบครัวก็ควรจะถูกบังคับใช้โดยทั้งคุณพ่อและคุณแม่

ตำหนิเมื่อจำเป็น

ผู้ปกครองเป็นส่วนสำคัญถ้าเด็กแสดงสัญญาณใด ๆ ของพฤตืกรรมก้าวร้าวหรือคำพูดที่ไม่เหมาะสม ไม่ควรดุว่าหรือลงโทษเด็กรุนแรง แต่ควรสอนให้เด็กพูดคำอื่นแทน เช่น "แม่ไม่ชอบคำนี้ เราจะไม่พูดคำนี้ ไม่ใช้คำนี้กัน" หรือ "แม่เสียใจที่ลูกแสดงพฤติกรรมเช่นนี้" และควรสอนเด็กในขณะนั้นทันทีอย่าปล่อยเวลาให้เนิ่นนาน โดยชี้แจงในเหตุผล และควรบอกด้วยว่าถ้าคนอื่นๆได้เห็นและได้รับฟังแล้วจะรู้สึกอย่างไร? และจะมองว่าลูกเป็นเด็กไม่น่ารักอย่างไร?

การเลี้ยงดูที่ดี

ทักษะการเลี้ยงดูที่ดีมีความสำคัญมากสำหรับเด็ก คุณพ่อ-คุณแม่ ที่กรีดร้องโวยวาย หรือตีเด็กด้วยความรุนแรง เพียงเพราะการเรียนการสอนการบ้าน หรือการที่เด็กทำอะไรไม่ได้ดังใจ ควรแสดงให้บุตร-หลานเห็นโดยผ่านการกระทำของคุณพ่อต่อคุณแม่ จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้เด็กๆเรียนรู้และเลียนแบบพฤติกรรมที่เหมาะสม

ใช้วินัยเชิงบวกปรับเปลี่ยนให้เด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสม อย่าติดสินบนเขาด้วยขนมหรือสื่งของเพื่อให้เด็กเปลี่ยนพฤติกรรม การปฏิบัติของคุณพ่อ-คุณแม่ต้องแน่นอนและสม่ำเสมอ โดยสอนหรือบอกเด็กให้เข้าใจอย่างง่ายๆและสั้นๆ และที่สำคัญคุณพ่อ-คุณแม่ควรให้เวลาและโอกาส ลูกจึงจะกลับมาเป็นเด็กที่น่ารัก และพูดจาไพเราะได้เหมือนเดิม


ด้วยความหลากหลายของวิธีการที่คุณพ่อ-คุณแม่ และผู้ปกครองสามารถจัดการกับเด็กที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เพื่อเด็กๆจะได้เรียนรู้ว่าสิ่งใดกระทำแล้วเป็นที่ยอมรับ สิ่งใดที่ทำแล้วไม่เป็นที่ยอมรับ

วรปลูกฝังพฤติกรรมที่เหมาะสมตั้งแต่เด็ก เพื่อให้เด็กซึมซับพฤติกรรมที่ดีอย่างถูกต้อง จะทำให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สังคมได้ดีและมีพัฒนาการเป็นไปตามวัยอีกด้วย0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น