เรื่องของ “5ส”

, , No Commentsเขื่อว่าหลายคนคงได้ยินคำนี้มานาน และคงมีอีกหลาย ๆ คนคงลืมคำนี้ไปแล้วเช่นกัน เทคนิคการบริหารจัดการแบบญี่ปุ่น “5ส” นั้น เชื่อว่าหลายท่านที่ทำงานอยู่ในบริษัทญี่ปุ่นคงคุ้นเคยกับเรื่องนี้กันดี เพราะไม่ว่าที่ใดก็ล้วนแต่นำเทคนิคนี้มาใช้กันทั้งนั้น

ซึ่งสามารถช่วยในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การสร้างบรรยากาศที่ดี การลดอุบัติเหตุ การลดต้นทุนในการจัดเก็บสิ่งของ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและตัวบุคลากรเองอีกนานัปการ

5ส หรือ 5S เป็นแนวทางที่ใช้เพื่อปรับปรุงและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้น การทำ 5ส สามารถใช้ได้กับทุกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทำงาน โรงเรียน โรงพยาบาล ร้านค้า ถนนหนทาง บ้านของเราเอง หรือที่ใดก็ได้

5ส มาจากภาษาญี่ปุ่น 5 คำ ซึ่งแต่ละคำขึ้นต้นด้วย “せ” และ ตัว “し” นี้ถ้าเทียบเป็นภาษาไทยก็คือเสียง “ส” หรือถ้าเทียบเป็นภาษาอังกฤษก็คือเสียง “S” นั่นเอง เมื่อรวมความหมายของทุกคำแล้ว หมายถึง การจัดการกับสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น

5ส เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ไม่ซับซ้อน สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เห็นผลทันทีกับบรรยากาศที่ดีขึ้นรอบตัวเรา อีกทั้งผู้ริเริ่มได้ใช้กุสโลบายในการเล่นคำเพื่อให้จดจำคำสำคัญได้ง่าย ทำให้ 5ส ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก จากคำศัพท์เดิมในภาษาญี่ปุ่น 5 คำ ปัจจุบันมีผู้นำมาแปลงเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย ที่ได้ใจความใกล้เคียงกับต้นตำรับ แถมยังเล่นคำลักษณะเดียวกันไว้อย่างแยบยล

ในที่นี้จะขอกล่าวถึงคำสำคั¬ญ 5 คำของ 5ส เป็นภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย และแนวทางการปฏิบัติที่ทุกคนสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้

เซริ (整理)/ Sort / สะสาง คือการแยกของต้องการกับของที่ไม่ต้องการออกจากกัน แล้วกำจัดสิ่งที่ไม่ต้องการไปเสีย ตัวอย่างเช่น แยกปากกาในกล่องที่หมึกหมด กับที่ยังใช้ได้อยู่ออกจากกัน แล้วทิ้งปากกาที่หมึกหมดไปเสีย แยกเสื้อผ้าที่ยังใส่อยู่และไม่ใส่แล้วออกจากกัน แล้วนำเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วออกไปนอกตู้เสื้อผ้า เป็นต้น

เซตง (整頓)/ Set in order / สะดวก คือการจัดวางสิ่งที่ใช้ได้ซึ่งแยกไว้แล้ว นำมาจัดวางให้เป็นระเบียบ เพื่อให้หยิบใช้งานได้ทันที ตัวอย่างเช่น วางหนังสือพิมพ์ฉบับใหม่ไว้ที่ชั้นวาง เพื่อให้หยิบอ่านได้โดยไม่ต้องค้นหาให้เสียเวลา วางปากกาที่ใช้ได้และกระดาษโน้ตไว้ข้างๆ โทรศัพท์เพื่อให้หยิบใช้งานได้ทันที เป็นต้น

เซโซ (清掃)/ Shine / สะอาด คือการทำพื้นที่และสิ่งของที่ได้จัดเรียงไว้ให้สะอาด ตัวอย่างเช่น หลัง จากจัดเรียงสิ่งของในห้องครัวอย่างเป็นระเบียบแล้วก็ทำความสะอาดพื้นและเครื่องครัว หลังจากจัดชั้นวางรองเท้าแล้วก็ทำความสะอาดชั้นวางและรองเท้าให้เงางาม เป็นต้น

เซเคะทซึ (清潔)/ Standardize / สุขลักษณะ คือการรักษาสภาพที่ดีที่สะอาดและเป็นระเบียบให้คงไว้ ตัวอย่างเช่น รักษาสภาพชั้นวางหนังสือที่ได้จัดวางไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาด-สะอ้าน เมื่ออ่านแล้วก็วางเก็บไว้ที่เดิม เป็นต้น

ฌิทซึเคะ (躾)/ Sustain / สร้างนิสัย คือการปฏิบัติทั้ง 4 ข้อข้างต้นจนเป็นกิจวัตร ตัวอย่างเช่น ตรวจดูในตู้เย็นว่ามีอาหารที่หมดอายุหรือไม่ ถ้าพบว่าหมดอายุก็ให้ทิ้งไป จากนั้นก็จัดอาหารให้เป็นระเบียบตามหมวดหมู่ เช่น เครื่องดื่ม เนื้อสัตว์ ผัก ยา ขนม ก็วางไว้ด้วยกันตามประเภท หมั่นทำความสะอาดภายในและภายนอกตู้เย็น เมื่อหยิบอาหารออกมาแล้วก็เก็บไว้ที่เดิมให้เรียบร้อย ให้ทำแบบนี้อยู่เสมอจนเป็นนิสัย ก็จะ สามารถนำไปใช้กับเรื่องอื่นๆ ได้อีก

เป็นอย่างไรบ้าง การทำ 5ส นั้นไม่ยากเลยใช่ไหม ลองมองดูรอบๆ ตัวคุณในขณะนี้ หากรู้สึกว่ามี ส.สกปรก หรือ ส.สะสม อยู่ละก็ เริ่มลงมือทำ 5ส กันเลยดีไหม...


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น