10 ข้อดีที่เด็ก ๆ ควรมีสัตว์เลี้ยง

, , No Comments

จะดีหรือไม่ที่เด็กๆจะเติบโตขึ้นกับสัตว์เลี้ยง? มีงานวิจัยที่มีผลเชิงบวกมากมายว่าทำไมเด็กๆควรเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยง ไม่เพียงแค่เด็กๆจะได้เรียนรู้การพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ทั้ง สุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ และความรับผิดชอบ สัตว์เลี้ยงยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อเด็กๆอีกด้วย


เหตุผลที่เด็ก ๆ ควรมีสัตว์เลี้ยง

1. ความรับผิดชอบ

เด็กและสัตว์เลี้ยงจะพัฒนา ความรัก ความผูกพันธ์ จนพัฒนาเป็นความรับผิดชอบต่อการดูแล ทั้งการให้อาหาร อาบน้ำ พาไปวิ่งเล่น พาไปหาหมอ เด็กๆที่มีสัตว์เลี้ยงจะได้เรียนรู้ความเห็นอกเห็นใจ ผู้อื่น และเรียนรู้การรับผิดชอบต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่เป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในครอบครัว

สิ่งสำคัญสำหรับการเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงสำหรับเด็กๆ คุณพ่อคุณแม่ที่คอยช่วยดูแลจะต้องค่อยๆแบ่งหน้าที่การดูแลสัตว์เลี้ยง เช่น  การให้อาหาร การให้น้ำ พาไปเดินเล่น และเพิ่มความรับผืดชอบมากขึ้นเมื่อเด็กๆเริ่มโตขึ้น

2. ความมั่นใจในตนเอง

ความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยง ช่วยสร้างความมั่นใจในตนเอง เมื่อเด็กๆประสบความสำเร็จในการดูแลเลี้ยงสัตว์เลี้ยง เด็กๆจะรู้สึกดีกับตัวเอง

3. ไม่เป็นโรคภูมิแพ้และหอบหืด

การศึกษาหลายปีที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นว่าเด็กที่เติบโตขึ้นมากับสัตว์มีแนวโน้มที่จะลดโอกาสเสี่ยงเป็นโรคภูมิแพ้และหืดหอบ เด็กๆจะพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้น

งานวิจัยชิ้นหนึ่งในประเทศฟินแลนด์ได้ทำการเก็บข้อมูลจากเด็ก 397 คนระหว่างปีค.ศ. 2002-2005 ที่อยู่ในครอบครัวที่เลี้ยงสัตว์และไม่เลี้ยงสัตว์ พบว่า  31 เปอร์เซ็นต์ของเด็กๆ ที่เติบโตในครอบครัวที่มีสัตว์เลี้ยง มีแนวโน้มที่จะมีสุขภาพดีและแข็งแรงมากกว่าเด็กๆ ที่เติบโตมาโดยไม่มีสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่า 44 เปอร์เซ็นต์ของเด็กๆที่มีสัตว์เลี้ยงในครอบครัวแนวโน้มภูมิคุ้มกันโรคสูงขึ้น อาการติดเชื้อต่างๆน้อยกว่าเด็กที่อยู่ในครอบครัวซึ่งไม่ได้เลี้ยงสัตว์อีกด้วย

4. การออกกำลังกายจากการเล่น

สัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะน้องหมา ต้องการออกกำลังกาย และการเล่นเป็นประจำ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กๆจะมีส่วนร่วม ทำให้ร่างกายของเด็กๆแข็งแรง การที่เด็กๆ ได้มีกิจกรรมร่วมกับน้องหมาหรือสัตว์เลี้ยงโดยพาออกไปเดินเล่น พาออกไปสูดอากาศนอกบ้าน แทนการนั่งดูโทรทัศน์ นั่งเล่นเกม ยังช่วยให้เด็กๆมีสุขภาพ ร่าเริงแจ่มใส และร่างกายที่แข็งแรง กระปรี้กระเปร่า

5. ความสงบ

สัตว์เลี้ยงมีแนวโน้มที่จะนำมาซึ่งความสงบสำหรับเด็กๆ ในเด็กบางคนจะมีความรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเมื่อได้อยู่กับสัตว์เลี้ยง การสัมผัสกับสัตว์เลี้ยงจะช่วยลดความตึงเครียด ด้วยเหตุนี้เอง การให้เด็กๆได้มีโอกาส ได้กอด หรือได้สัมผัสกับสัตว์เลี้ยงจะช่วยให้พวกเขารู้สึกดีกับตนเอง มีจิตใจอ่อนโยน อารมณ์แจ่มใส ได้อย่างน่าอัศจรรย์.

6. เรียนรู้การเข้าสังคม

เด็กๆ ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเลี้ยงสัตว์ จึงมีโอกาสเรียนรู้พฤติกรรม อารมณ์ ความรู้สึก และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของตัวเอง รู้ว่าอะไรควรทำ ไม่ควรทำ ซึ่งประสบการณ์หลากหลายช่วยให้เด็กๆ มีภูมิคุ้มกันในชีวิตมากขึ้น เด็กๆ จะกล้าเปิดเผย กล้าพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราว ทำให้มีโอกาสได้พบเพื่อนใหม่ๆ  ยิ่งถ้าเด็กๆ คนเป็นเด็กที่เก็บตัว กลัวการเข้าสังคม การมี สัตว์เลี้ยง จะช่วยให้พวกเขามีความกล้า มีความมั่นใจ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีขึ้น และยังเป็นการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อีกด้วย

7. พัฒนาทักษะการอ่าน

เด็กๆหลายคนมีความกล้าที่จะพูดคุยหรืออ่านออกเสียงกับสัตว์เลี้ยงมากกว่า คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครอง เพราะสัตว์เลี้ยงไม่ดุ ไม่ตัดสินว่าถูกหรือผิด การพัฒนาทักษะการอ่านคือการปฏิบัติซ้ำ ๆ เด็กๆจะอ่านได้ดีกว่า วัยเด็กจะดีที่สุดที่สำหรับการอ่านออกเสียง เพื่อให้พวกเขาสามารถได้ยินเสียงตัวเอง ส่งผลให้ความเข้าใจดีขึ้นในเรื่องสิ่งที่พวกเขากำลังอ่าน

8. เรียนรู้ผลกระทบ

การดู แลสัตว์เลี้ยง สามารถสอนเด็กๆในเรื่องการจัดการ และผลกระทบที่เกิดขึ้น เมื่อสัตว์เลี้ยงไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง ผลที่เกิดขึ้นเป็นจริงและง่ายที่จะเข้าใจสำหรับเด็กๆ เช่น ปลาไม่ได้ให้อาหารพวกเขาตาย น้องหมาไม่ได้ออกกำลังกายพวกเขาจะไม่สบาย หรือก้าวร้าว หรือกรงหนูแฮมสเตอร์ ที่ไม่ได้รับการทำความสะอาดจะเริ่มมีกลิ่นไม่ดี

9. เรียนรู้ความมุ่งมั่น

การเติบโตของสัตว์เลี้ยง เป็นความมุ่งมั่นอย่างมากของมนุษย์ การเลี้ยงสัตว์ไม่ไเป็นแค่ ความน่ารัก ความเท่ห์ แต่จำเป็นต้องมีการดูแล การให้อาหาร, ทำความสะอาด, การออกกำลังกาย, เล่น, และอื่น ๆ ที่ต้องทำเป็นกิจวัฒประจำวันทุก เรียนรู้ที่จะอดทนในการมีสัตว์เลี้ยง ที่ต้องมีทั้งวินัย และความรับผิดชอบต่างๆ และด้วยความมุ่งมั่นนี้ ยังส่งผลที่ยิ่งใหญ่สำหรับเด็กๆต่อไปในภายหน้าเมื่อเติบโตขึ้น

10. เรียนรู้ระเบียบวินัย

สิ่งสำคัญของการเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่การให้ความรัก แต่การเลี้ยงสัตว์ของเด็กๆ คือ การเรียนกฏระเบียบ และการทำตามกิจวัตรประจำวันอย่างสม่ำเสมอ และการฝึกวินัยให้แก่ น้องหมา เพื่อที่พวกเขามีความรู้สึกมั่นคง ไม่ก้าวร้าว จนเกินควบคุม สร้างความสุขสงบให้กับครอบครัว และเด็กๆ ในครอบครัวก็จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบที่ตั้งไว้เหมือนกัน เช่น ห้ามแอบให้อาหารน้องหมาใต้โต๊ะอาหารเวลากินข้าว ควรสั่งให้น้องหมานั่งก่อนให้ข้าวกิน  หรือ พาน้องหมาไปวิ่งออกกำลังกายหลังทำการบ้านเสร็จ เป็นต้น  การฝึกให้เด็กๆ เรียนรู้กฏระเบียบ และวินัยจากการเลี้ยงนี้จะ เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่ของการมีวินัยในชีวิต ที่สามารถนำไปสู่การจัดการวางแผนชีวิตของตัวเองได้ ไม่ว่าจะเรื่องเล่นหรือเรื่องเรียน นั่นเอง

มีเหตุผลหลายประการที่เด็กๆได้รับประโยชน์จากการเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยง ช่วยพัฒนาทักษะในชีวิตที่พวกเขาได้เรียนรู้จากการดูแลความเป็นอยู่และการกระทำอื่นๆในความรับผิดชอบต่อ สัตว์เลี้ยงของตน เป็นโอกาสที่เพิ่มขึ้นของเด็กๆ ที่ค่อยๆ มองดู สัตว์เลี้ยง เติบโต ได้เห็นวัฏจักรของชีวิต ถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่แสนจะมีคุณค่าสำหรับเด็กๆ

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเมื่อเด็กๆอยู่ร่วมกับ สัตว์เลี้ยง คือ การดูแลความสะอาด โดยเฉพาะ น้องหมา ที่เลี้ยงอยู่ในบ้าน หรือนอนในห้องเดียวกับเด็กๆ ควรมีการกำจัดเห็บหมัด และถ่ายพยาธิตามกำหนดนั่นเอง


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น