Urban Farming: กุญแจสู่ความยั่งยืนกับ สวนผักในเมือง

, , No Comments

ไม่เพียงแต่ สด สะอาด ปราศจากสารเคมี แต่ยังดีกับสุขภาพของทุกคนในครอบครัว นอกจากนี่ สวนผักในเมือง ยังช่วยลดรายจ่าย และสร้างรายได้ให้กับครอบครัว หากมีผลผลิตที่เหลือจากกินเองแล้ว ก็สามารถแบ่งขาย สร้างรายได้เสริมได้อีกทางหนึ่ง จากงานอดิเรกง่ายๆ ก็สามารถเปลี่ยนเป็นอาชีพได้

ทำไม ผักอินทรีย์ ถึงดีกว่าสำหรับคุณ?

การปลูก สวนผักในเมือง นอกจากผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจแล้ว ผักที่ปลูกแบบอินทรีย์ ย่อมดีกว่าผักที่ไม่ได้ปลูกแบบอินทรีย์ เพราะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องการบริโภค สารเคมี ที่อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็ง เช่น ยาฆ่าแมลง และปุ๋ยเคมี มีการศึกษาแสดงให้เห็นว่า หลังจากการล้างผักที่ไม่ได้ปลุกแบบอินทรีย์ ผักที่ล้างยังคงมีสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างอยู่ ซึ่งก่อให้เกิดผลต่อเสียสุขภาพของคุณได้

มีสถิติทางด้านสุขภาพออกมาว่า คนไทยเป็นโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นปีละ 100,000 คน และพบว่ามีคนเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งชั่วโมงละ 6 คน ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า สาเหตุสำคัญของโรคนี้เกิดจากสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร

กุญแจสู่สวนผักอินทรีย์ให้ประสบความสำเร็จ

บำรุงดิน: ดิน ที่ใช้ทำการปลูกโดยขาดการปรับปรุง หรือบำรุงรักษาที่ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดความสมดุล ในด้านสมบัติทางเคมี กายภาพ และชีวภาพ จำเป็นต้องทำการปรับปรุง และหาทางแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์ ในการใช้เพื่อเพาะปลูก กุญแจสำคัญที่ช่วยให้สวนผักเจริญงอกงาม คือ การบำรุงรักษาดินของคุณด้วยสารอินทรีย์ที่ดี

หาความรู้และทดลอง: เกี่ยวกับสิ่งทีคุณกำลังปลูก ก่อนที่จะลงมือปลูกเมล็ดพืชหรือต้นกล้า ควรทราบวิธีการปลูก การบำรุงรักษา เพราะการปลูกผักไม่ใช่แค่เพียงรดน้ำแน่ๆ สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่า “ความรู้คืออะไร”  ซึ่งความรู้นี้อาจได้จากค้นคว้าหรือทดลองใหม่ๆ แต่ต้องไม่ลืมว่า “โรคและแมลงยังมีพัฒนาการ แล้วเราจะนิ่งอยู่ได้อย่างไร”

จดบันทึก: แม้ว่าสวนผักที่ปลูกจะมีขนาดไม่ใหญ่ แต่หนึ่งในกุญแจสู่สวนผักที่ประสบความสำเร็จ คือ การวางแผนที่ดี การจดบันทึกทุกอย่างระหว่างการปลูกและการเจริญเติบโตของสวนผัก จะเป็นประโยชน์ต่อการปลูกสวนผักของเราในครั้งถัดไป

เรียนรู้การแยกแยะ:  ส่วนสำคัญของการทำ สวนผักอินทรีย์ คือ โรคและแมลงศัตรูพืช ความสามารถในการแยกแยะความแตกต่างระหว่าง แมลงที่เป็นประโยชน์ กับแมลงศัตรูพืช ที่เราคุ้นเคยและรู้จักกันดี  เช่น  มวน  ตั๊กแตน  ด้วง  มด  หนอนผีเสื้อ  บุ้ง ฯลฯ การทำลายแมลงที่เป็นประโยชน์  ทำให้สมดุลธรรมชาติเสียไป  แมลงศัตรูพืชจึงเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วเพราะไม่มีตัวควบคุม

ดูแล: คอยสังเกตว่าสวนผักของเราอยู่ดีมีสุขหรือเปล่า  มีใครมารบกวนไหม “ใคร” ในที่นี้หมายถึง โรค แมลง หนอน หอยทาก รวมถึงมือไม่ดีที่มาแอบหักกิ่งก้าน  หรือลากสายยางทับ เป็นต้น  จะได้หาทางแก้ไขกันตั้งแต่ต้น


หลากหลาย:  ลองปลูกพืชที่แตกต่างกัน การไม่ปลูกพืชชนิดเดียวกันหรือตระกูลเดียวกัน ติดต่อกันบนพื้นที่เดียวกัน การปลูกพืชหมุนเวียนจะช่วยหลีกเลี่ยงการระบาดของโรคและแมลง และช่วยประโยชน์ในทางด้านการปรับปรุงดิน  เช่น บวบ, พริก, หัวหอม, มะเขือเทศ, โหระพา,และกะเพรา

โปรดจำไว้ว่า การปลุก "สวนผักอินทรีย์" ไม่ใช้สารเคมี, ปุ๋ยเคมี, หรือสารเคมีกำจัดวัชพืช0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น