ของเล่นสำหรับเด็ก

, , No Comments
images credit: Alexas Fotos

ความก้าวหน้าของ เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน นอกจากจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกแล้ว ยังมีบทบาทที่สำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ โดยผ่านการเล่น "ของเล่น" เพราะการเล่น คือ การทำงานของเด็ก เป็นการเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นการหล่อหลอมประสบการณ์ ให้มีความพร้อมทั้งด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้พร้อมก่อนที่จะเข้าสู่วัยเรียนต่อไป

โปรดจำไว้ว่า, การพัฒนาทักษะ และความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน ย่อมแตกต่างกันไป

5 ปีแรกของชีวิตเด็ก ๆ ยังต้องพึ่งพา คุณพ่อ-คุณแม่ เพื่อคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือ ทั้งด้านการสื่อสาร สติปัญญา และการพัฒนาทักษะในหลาย ๆ ด้าน ขณะที่กำลังเจริญเติบโต การเลือกของเล่นสำหรับเด็กในช่วงวัยนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพ้ฒนาทักษะและความสามารถในด้านต่าง ๆ ด้วยความหลากหลายของเทคโนโลยี "ของเล่น" ในยุคปัจจุบันจึงเข้ามามีบทบาทในเชิงบวกมากขึ้นสำหรับเด็ก ๆ

เลือกอย่างไร?

การเลือก "ของเล่น"สำหรับ "เจ้าตัวเล็ก" อาจเป็นเรื่องยากในการตัดสินใจของคุณพ่อ-คุณแม่มือใหม่ เพราะของเล่นเด็กมีให้เลือกอยู่มากมาย อันโน้นก็ดี อันนี้ก็สวย แต่สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง คือ การสร้างสมประสบการณ์ที่ดีในการเรียนรู้ด้วยการเล่น "ของเล่น" ควรเลือกของเล่นที่สอดคล้องกับพัฒนาการตามช่วงอายุของเด็ก ที่จะเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ และช่วยเพิ่มพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของลูกน้อยได้อย่างเหมาะสม.

ช่วงอายุ 0-2 ปี

เด็กในวัยนี้ แนะนำของเล่นที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กวัยขวบปีแรก ด้วยความหลากหลายของเสียง และของเล่นที่มีสีสัน มองหาผลิตภัณฑ์ที่มีเสียงเป็นสิ่งที่ดี เพื่อเพิ่มประสบการณ์การได้ยิน และพัฒนาการด้านการตอบสนองต่อเสียงที่ได้ยิน แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ควรเลือกของเล่นที่เป็นมิตรในแง่ของความปลอดภัยสำหรับเด็ก เช่น ลูกบอลมีเสียงสีสันสดใส ตุ๊กตาที่มีเสียงเมื่อเขย่า ของเล่นที่สัมผัสแล้วมีเสียงดนตรี  หนังสือภาพสีสันสดใส และมีเสียงดนตรีเมื่อเปิด

ช่วงอายุ 2-5 ปี

เด็กในวัยนี้ เป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็น ชอบสำรวจสิ่งของ ที่อยู่รอบ ๆ ตัว หรือพูดง่าย ๆ ว่า กำลังซนนั่นเอง คุณพ่อ-คุณแม่จึงต้องระวังเป็นพิเศษ ควรเลือกของเล่นที่มีการเคลื่อนไหว มีความหลากหลายของเสียง สีสันสะดุดตา เพื่อฝึกพัฒนาการด้านการสื่อสาร การสัมผัส เช่น ของเล่นประเภทตัวอักษร ตัวเลขที่มีสีสันและรูปทรงเรขาคณิตต่าง ๆ ของเล่นอิเลคโทรนิคส์ ของเล่นที่มีล้อ รถชนิดแล่นไปแล้วชนกำแพงตีลังกากลับมาได้เอง รถดึงลากแบบมีเสียง แท็บเล็ตสำหรับเด็ก ตุ๊กตาสัตว์พูดได้ หรือสมุดภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่าง ๆ  แล้วลองสร้างการเรียนรู้ที่มีรูปแบบเพื่อให้เด็กเรียนรู้ได้เร็ว ไปเยี่ยมชมสวนสัตว์และขอให้ระบุชนิดของสัตว์ที่เห็น

ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

เด็กในวัยนี้ เป็นวัยที่กำลังเรียนรู้เรื่องกระบวนการคิด การสร้างสรรค์ และการแสดงออก เพื่อการยอมรับจาก คุณพ่อ-คุณแม่ และคนในครอบครัว จึงควรเลือกของเล่นที่เพิ่มทักษะทางความคิดและจินตนาการอันไร้ขีดจำกัดของพวกเขา เช่น สมุดภาพระบายสี ตัวต่อ เลโก้ หุ่นยนต์ที่มีความยืดหยุ่นและมีชิ้นส่วนที่ถอดได้ หรือของเล่นที่เด็ก ๆ สามารถสร้าง ปรับแต่ง ได้ตามความคิดสร้างสรรค์และจิตนาการ รวมถึงการใช้งานอินเตอร์เน็ต และการเล่นเกม ที่ช่วยพัฒนาทักษะต่าง ๆ โดยมี คุณพ่อ-คุณแม่ คอยให้คำแนะนำและเป็นผู้เลือกสรร นอกจากเพื่อความสนุกสนานแล้ว ยังต้องได้ประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ และมีส่วนช่วยพัฒนาทักษะในด้านบวกอีกด้วย

นอกเหนือจากการเล่นของเล่นแล้ว คุณพ่อ-คุณแม่ ควรสอนให้เด็ก ๆ มีส่วนร่วมกับกิจกรรมอื่นๆ ที่จำเป็นต่อสุขภาพ และการเจริญเติบโต เช่น อ่านหนังสือ กิจกรรมกลางแจ้ง เล่นกับเพื่อน ๆ หรือทำกิจกรรมที่สนุกสนานกับครอบครัว เพื่อพัฒนาการในเรื่องพื้นฐาน ความผูกพันธ์ การพูด การฟัง ความมีเหตุมีผล การสื่อสาร และในด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินชืวิตเชิงบวกในอนาคตอีกด้วย

images credit: Mirela Schenk  

ความสนุกที่ได้จากเล่นของเจ้าตัวเล็ก จะช่วยให้พัฒนา ฝึกฝนความสามารถ และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวโดยผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ การมองเห็น การได้ยิน การใช้ปาก จมูก และการสัมผัส ของเล่น ดังนั้น คุณพ่อ-คุณแม่ จึงควรให้ความสำคัญในการเลือก ของเล่น ที่เหมาะกับเด็ก ๆ ตามช่วงวัยอีกด้วย.infographic : gifts.com

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น