มืออาชีพ..

, , No Comments
คุณผู้อ่านบางคนอาจเคยสงสัยว่า ทำไมบางคนถึงสามารถรับมือกับความยุ่งเหยิงในชีวิต ทั้งเรื่องงาน เรื่องส่วนตัว ไหนจะครอบครัวอีกละ.. ลองย้อนกลับมามองที่ตัวเราเอง..จริงๆแล้วตัวเราเองมีการจัดการกับงาน หรือเรื่องราวต่างๆในชีวิตได้ดีแค่ไหน..งานนั้นก็ยังไม่เสร็จ งานนี้ก็ยังไม่ได้ลงมือทำ แล้วจะเสร็จทันตามกำหนดมั้ยเนี่ย? เฮ่อ !! แค่คิดก็ปวดตับแล้ว อิอิ.. กับความยุ่งเหยิงที่เกิดขึ้น..ใครเป็นผู้สร้างให้กับเรากันนะ..เอ๊ะ! หรือจะเป็นตัวเราเองเป็นคนสร้างมันขึ้นมากันแน่?


ในการทำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จนั้น เราต้องพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เช่น เรียนรู่สิ่งใหม่ๆหรือ ยอมรับคำแนะนำของเพื่อนนร่วมงานเพื่อนำคำแนะนำเหล่านั้นมาพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

การทำงานแบบมืออาชีพ

จัดระบบ..การทำงาน

การทำงานที่ดีควรจัดระบบงานให้เป็น ซึ่งมีหลักสำคัญอยู่ 3 ส่วน

- จัดสรรเวลาทำงาน

งานที่ทำควรตั้งเป้าหมาย และระยะเวลาของการทำในแต่ละชิ้น โดยกำหนดการทำงานในแต่ละขั้นตอน เพื่อช่วยควบคุมชิ้นงานให้เสร็จได้ตามเป้าหมาย และกำหนดเวลา

- จัดลำดับความสำคัญ

เพราะงานโดยส่วนใหญ่มักจะไม่เข้ามาทีละชิ้น แต่จะเข้ามาพร้อมๆกันหลายชิ้น ทำให้เกิดคำถามที่ว่า "จะทำชิ้นไหนก่อนดี?" ชิ้นนั้นก็เร่ง ชิ้นนี้ก็รีบ !! หากเป็นเช่นนี้ คงต้องทำงานที่เร่ง และมีความสำคัญมากที่สุดก่อน     เพราะการจัดลำดับก่อนหลัง จะช่วยให้เราสามารถรู้ได้ว่าจะทำงานให้เสร็จได้ทันเตามกำหนดวลาหรือไม่ ซึ่งหากเราทราบล่วงหน้าว่า งานบางชื้นอาจจะทำไม่ทัน ก็จะสามารถกระจายงานให้ทีมช่วยต่อไปได้

- จัดระบบเอกสาร

เอกสารที่กองอยู่เต็มโต็ะ.. ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่า "คุณทำงานหนัก" แต่อาจแสดงให้เห็นว่าคุณ เป็นคนไม่มีระเบียบ ทั้งยังอาจสร้างปัญหาเมื่อต้องการค้นหาเอกสารอีกด้วย ดังนั้นเราควรวางเอกสารที่กำลังทำไว้ด้านบนสุด และ    เรียงเอกสาร หรีองานงานที่ต้องทำรองลงมา เพื่อสะดวกในการค้นหา ทั้งยังควรจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม และแยกประเภทให้เป็นระเบียบชัดเจน เพื่อให้สะดวกในการสืบค้น

รับฟังคำวิจารณ์

เราควรรับฟังคำวิจารณ์ เพื่อนำมาพัฒนาหรือปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น แต่การรับฟังคำวิจารณ์นั้นเราควรต้องพิจารณาด้วยเช่นกัน !! เพราะคำวิจารณ์นั้นอาจมีหลากหลายจุดประสงค์ ซึ่งจะมีทั้งเพื่อให้คำแนะนำเพื่อแก้ไข หรือทับถมเพื่อให้เกิดปัญหา

เมื่อเรารับฟังคำวิจารณ์แล้ว ควรแยกแยะประเด็นพร้อมวิเคราะห์ข้อมูลว่า เราเข้าใจเรื่องราวได้เป็นอย่างดี และให้แน่ใจว่า ไม่ได้เข้าข้างตัวเอง เพื่อให้เราได้ข้อมูลที่เป็นจริง ขณะฟังการวิจารณ์ควรวางเฉยเพื่อรับฟัง และนำส่วนทีดีมาปรับใช้ และปรับสถานการณ์ให้กลับมาดีขึ้น

ทำงานเป็นทีม

การทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จนั้น ควรอาศัยการทำงานเป็นทีม และการทำงานเป็นทืมยังส่งผลให้บรรยากาศการทำงานแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพราะงานที่เสร็จสิ้นนั้นเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันเป็นทืม ทั้งนี้การทำงานเป็นทืมยังช่วยพัฒนาการทำงานของคุณให้มีมุมมอง และประสบการณ์ที่หลากหลาย ทั้งยังเป็นการเสรืมสร้างความสุข และความสนุกในการทำงานมากขึ้นอีกด้วย เพราะว่า "เราไม่ได้เก่งไปซะทุกอย่าง คงไม่มีใครสามารถทำงานสำเร็จได้ด้วยตนเองในทุกเรื่อง" ทั้งนี้สายสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน ยังช่วยให้เรามีความสุขกับการทำงานอีกด้วย

สร้างทัศนคติที่ดี

อย่าหวังเพียงแค่ ทำงานเพื่อให้ค่าตอบแทนที่สูงเท่านั้น เพราะความคืดเช่นนี้จะทำให้ไฟการทำงานมอดลง ซึ่งเมื่อไฟมอดลงจะทำให้หมดกำลังใจในการทำงานได้ง่าย ทั้งยังส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงตามไปด้วย

เราควรมีทัศคตืที่ดีกับงานที่ทำ หรืองานที่รับผิดชอบ เพราะการทำงานอย่างมืออาชีพ คือ การทุ่ทเทให้กับงานอย่างเต็มที่ และไม่นำเรื่องส่วนตัวมาปะปนกับเรื่องงาน ความเอาใจใส่และทุ่มเทให้งานสำเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ  สิ่งที่คนทำงานต้องมุ่งมั่นสร้างสรรขึ้นมา

แบ่งเวลาให้เป็น

อย่าเอาเวลางาน..มาเบียดบังชีวิตส่วนตัว การทำงานให้เต็มที่นั้นคงต้องคำนึงถึงการบริหารจัดการเรื่องเวลาให้ลงตัวอีกด้วย เพราะหากเราไม่ใส่ใจดูแลสุขภาพ โดยเอาเวลางานมาเบียดบัง เวลารับประทานอาหาร หรือ การพักผ่อน อาจเกิดปัญหาสุขภาพในภายหลัง และย้อนกลับมาส่งผลกระทบกับงานที่อยู่ในความรับผิดชอบขึ้นได้..

เห็นมั้ยครับคุณผู้อ่าน..การทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่ได้ยากเลย เพียงแค่เรามีการจัดการที่ดี ทั้งการจัดลำดับ ความสำคัญก่อนหลัง ขั้นตอนการทำงาน และการบริหารเวลา และที่สำคัญอย่าลิมเรื่องการดูแลสุขภาพอีกด้วยก็แล้วกันนะ0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น