เทคนิคการควบคุมดูแลด้วยการมอง (Visual Control)

, , 1 comment
เทคนิคการบริหารจัดการแบบญี่ปุ่น ว่าด้วยเรื่องเทคนิคการควบคุมดูแลด้วยการมอง เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่องค์กรญี่ปุ่นนั้นนิยมใช้กันมากในหลายธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาคอุตสาหกรรมนั้น มีการวิเคราะห์และวางแนวทางปฏิบัติไว้อย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ดี ที่นี้จะขอแนะนำให้รู้จักกันในแง่ของการนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน


การควบคุมดูแลด้วยการมอง เป็นระบบการชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่ควบคุมดูแลว่าเกิดความผิดปกติขึ้นหรือไม่ หากเกิดความผิดปกติขึ้นก็จะมีการแจ้งเตือนให้ทราบ แล้วรีบดำเนินการแก้ไข หรืออาจกล่าวได้ว่า เทคนิคการควบคุมดูแลด้วยการมองเป็นการป้องกันความผิดพลาดของคน และเป็นการป้องกันการเกิดปั­ญหา ตามมุมมองทางด้านมนุษยศาสตร์และจิตวิทยาการรับรู้ ขึ้นชื่อว่าเป็นคนนั้น โดยธรรมชาติแล้วแน่นอนว่าย่อมจะมีพฤติกรรมที่กระทำผิดพลาด ดังนั้น จึงมีผู้คิดค้นเทคนิคการควบคุมดูแลนี้ขึ้นมาเพื่อให้เกิดความสะดวกกับคนในการหาสิ่งที่ผิดปกติไม่ว่าจะเป็นจากความสูญ­เปล่า (Muda) การฝืน (Muri) และความไม่สม่ำเสมอ (Mura)

การประยุกต์ใช้งานของเทคนิคการควบคุมด้วยการมองนั้น มีการใช้งานในหลายลักษณะ เช่น เพื่อความปลอดภัย ได้แก่ การใช้สั­ญลักษณ์จราจร เพื่อการควบคุมเครื่องจักรหรือรถยนต์ ได้แก่ ขีดบอกระดับสูงสุดและต่ำสุดของการเติมน้ำมันเครื่อง เพื่อการแสดงและติดตามผล ได้แก่ การใช้แผนภูมิให้อ่านผลได้ง่าย เพื่อการจัดระเบียบแฟ้มเอกสารในตู้หรือสินค้าที่ชั้นวาง ได้แก่ การเขียนป้ายบ่งชี้ว่าสิ่งนั้นคืออะไร เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งผิดพลาด หรือหากวางสิ่งของไว้ผิดที่ผิดทางก็จะสามารถมองเห็นได้โดยง่าย และสามารถจัดการแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมได้ทันที เป็นต้น

ในช่วงนี้หากเปิดโทรทัศน์ดูจะเห็นภาพการถ่ายทอดและข่าวเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคทุกวัน ขอเกาะติดข่าว ยกตัวอย่างการควบคุมดูแลด้วยการมองในสนามกีฬาก็แล้วกัน เช่น ถ้าเรามองไปที่สนามฟุตบอลที่มีขอบสนามชัดเจน ภายในสนามจะพบว่ามีนักกีฬาแบ่งเป็น 2 ทีม (ทราบจากการใส่เสื้อที่มีสีต่างกัน) แต่ละทีมมีผู้เล่นที่เป็นผู้รักษาประตู (ทราบจากการใส่เสื้อแขนยาว) มีกรรมการ (ทราบจากสีเสื้อและการให้ใบดำใบแดง) และเราจะทราบว่าฝ่ายใดทำประตูได้เท่าไร (ทราบจากสกอร์บอร์ด) เหตุที่เรามองเพียงปราดเดียวก็รู้ได้อย่างนี้ ก็เพราะมีการนำเอาการควบคุมดูแลด้วยการมองเข้ามาใช้ เพื่อสื่อสารให้ทั้งผู้เล่น ผู้ตัดสิน และผู้ชมเข้าใจเกมได้อย่างสะดวกสบาย ในมุมกลับกัน ลองจินตนาการเล่นๆ ดูว่าจะวุ่นวายแค่ไหน หากผู้เล่น ผู้รักษาประตูและกรรมการใส่เสื้อสีสันแตกต่างกันไปตามใจชอบของแต่ละคน ผู้เล่นเองคงจะงง ไม่รู้ว่าใครเป็นใครจนเล่นเกมผิดพลาด กรรมการก็จะจับสิ่งผิดปกติและตัดสินได้ยากลำบากมาก ผู้ชมคงจะมองเกมไม่ออกและหมดสนุกไปในที่สุด

จะเห็นได้ว่าเทคนิคการควบคุมดูแลด้วยการมองนี้มีประโยชน์มากมาย สามารถช่วยลดความผิดพลาดและสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเราได้ในกิจกรรมต่างๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงาน การดำเนินชีวิต หรือแม้แต่เรื่องของความบันเทิง


1 ความคิดเห็น: