สร้างชาติ ด้วยธาตุเหล็ก

, , No Comments
ธาตุเหล็ก ไม่เพียงแต่จะขนส่งออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย แต่ยังช่วยให้กระบวนการเผาผลาญในร่างกายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ร่างกายคนเราต้องการธาตุเหล็กเพื่อสังเคราะห์สารมีชีวิต เช่น สมอง และเม็ดเลือดขาว ดังนั้น การขาดธาตุเหล็ก จะส่งผลเสียมากกว่าการทำให้เป็นโลหิตจาง ยังส่งผลต่อความสามารถด้านการเรียนรู้ และความต้านทานโรคภัยไข้เจ็บลดลงอีกด้วยโลหิตจาง จากการขาดธาตุเหล็ก พบได้ทั่วไป โดยเฉพาะกับผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ จะพบ 1 คน ในจำนวน 5 คน และผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ครึ่งหนึ่ง มักจะเป็นโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก และการขาดธาตุเหล็กจากการรับประทานอาหารไม่เพียงพอ ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุ ผู้หญิงในช่วงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางจาการขาดธาตุเหล็ก มีโอกาสเสี่ยงในการแท้ง หรือคลอดก่อนกำหนด ส่งผลให้ทารกมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ (ต่ำกว่า 2,500 กรัม) และทารกมีโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก และหากไม่ได้รับการแก้ไขภายในอายุ 2 ขวบปีแรก จะทำให้สมองพัฒนาได้ไม่เต็มศักยภาพ และไม่สามารถแก้ไขให้กลับคืนมาได้อีก

ผู้หญิง ในวัยรุ่น มีความต้องการธาตุเหล็กมากกว่าผู้ชาย เนื่องจากมีการเสียเลือดจากประจำเดือน และมีความต้องการธาตุเหล็กมากขึ้นเมื่อตั้งครรภ์ และการเสียเลือดจากการคลิดบุตร ในช่วงวัยรุ่นของผู้หญิงก็เป็นอีกกลุ่มเสี่ยง เพราะระมัดระวังเรื่องน้ำหนักตัว โดยอาจลดการบริโภคเนื้อสัตว์ลง ในช่วงที่ร่างกายต้องการธาตุเหล็กเพิ่มขึ้น

ดังนั้นจึงควรเสริมธาตุเหล็กอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้งและควรส่งเสริมให้มีการบริโภคอาหารที่อุดมด้วยธาตุเหล็ก เช่น เนื้อสัตว์ต่างๆ ตับ เลือด และผักใบเขียวเข้ม เพื่อสร้างคุณแม่ให้มีธาตุเหล็กอย่างเพียงพอ เพื่อให้ทารกที่เกิดมามีธาตุเหล็กเพียงพอ และทำให้มีการพัฒนาสมองได้อย่างเต็มศักยภาพ และโตขึ้นเป็นทรัพยาการบุคคลที่มีคุณค่าต่อไป0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น