รับประทานอาหารค่ำกับ ครอบครัว

, , No Comments
สำคัญ มากกว่าที่คุณคิด

จำได้หรือไม่? ครั้งสุดท้ายที่คุณมีเวลารับประทานอาหารค่ำกับคนครอบครัวของคุณเมื่อไหร่ อาหารมื้อเย็นหรืออาหารมื้อค่ำ ที่หลายๆคนมักมองข้าม ด้วยอาชีพการงานหรือกิจกรรมประจำวัน ทำให้การรับประทานอาหารเย็นกับคนในครอบครัวได้ถูกละเลย หรือ ถูกลดความสำคัญลงไป แต่คุณรู้หรือไม่ว่าการละเลยนี้จะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับครอบครัวอีกด้วย


การร่วมรับประทานอาหารมื้อเย็นในครอบครัว มากกว่าเป็นแค่เพียงการรับประทานอาหารร่วมกัน แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ "เวลา" ที่ใช้ทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัว ที่จะเพลิดเพลินกับการรับประทานอาหาร หรือการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้สึกระหว่างกันในขณะที่รับประทานอาหารร่วมกัน และที่สำคัญที่สุด คือ การที่ได้อยู่ร่วมกัน

มีรายงานข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่อง  เวลา, อาหารค่ำ, ครอบครัว ตัวอย่างเช่น วัยรุ่นที่ใช้เวลาร่วมรับประทานอาหารมื้อเย็นกับครอบครัว มีโอกาสกว่าน้อยที่กว่าที่จะข้องเกี่ยวกับ ยาเสพติด แอลกอฮอล์ หรือกิจกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระทำที่ผิดกฎหมายอีกด้วย

ทำไม การรับประทานอาหารเย็นร่วมกันจึงเป็นสิ่งสำคัญ  เพราะเป็นเวลาที่จะแบ่งปันความคิด และความรู้สึกให้แก่กัน ในทุกวันเด็กๆ จะได้รับผลกระทบจากอิทธิพลภายนอก ทั้งจาก ครู เพื่อน และโลกภายนอก ในขณะที่รับประทานอาหารเย็น พวกเขาจะได้รับโอกาสฟังคำอธิบายหรือบอกเล่าเรื่องราวต่างที่ผ่านมาในแต่ละวันให้กับพ่อแม่ หรือคนในครอบครัว และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ยาก เช่น การเรียน ความกดดัน ความคิด การตัดสินใจ และมิตรภาพ แต่เหนือสิ่งอื่นใด ๆ พวกเขายังสามารถได้รับความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ อีกด้วย

การสนทนา ในปัจจุบันผู้ปกครอง หรือ คุณพ่อคุณแม่หลายๆคน มีเวลาสนทนากับเด็กๆโดยเฉลี่ย น้อยกว่า 60 นาที ต่อสัปดาห์ ตอนเย็นมีคุณพ่อคุณแม่จำนวนไม่มากนักที่มีโอกาสจะสนทนากับเด็กๆ การสนทนานี้โดยสวนใหญ่จะเป็นเวลาในช่วงเช้าของแต่ละวัน แต่หากการได้รับประทานอาหารค่ำร่วมกันใน ซึ่งจะใช้เวลาอย่างน้อย 45 นาทีถึง หนึ่งชั่วโมง ทำให้มีโอกาสในการ พูดคุย เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน

เด็กๆ จะได้เรียนรู้วิธีสื่อสารกับ พี่น้องและ พ่อแม่ หรือคนในครอบครัว ทำให้เด็กเกิดความรู้สึกว่า เป็นศูนย์กลางของความสนใจ กับคำถามที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของพวกเขา ทำให้เด็กๆรับรู้ได้ถึงความสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ส่งต่อให้ คุณรู้ไหมว่า เด็กๆ มักต้องการ ที่จะอยู่ในความสนใจของพ่อ-แม่และคนในครอบครัว และช่วยให้พวกเขา เรียนรู้ที่จะ แบ่งปัน จุดร่วมกับผู้อื่น

วัยรุ่น สภาพร่างกาย และบุคลิก จะเริ่มเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง โดยจะได้รับความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจากคนในครอบครัว ในระหว่างร่วมรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ทั้งยังส่งผลให้มีการพัฒนา ความคิด มุมมองที่ดี ต่อไปในวันข้างหน้าอีกด้วย


เห็นมั้ยล่ะครับ รับประทานอาหารค่ำกับครอบครัว เป็นช่วงเวลาที่มีความหมายสำหรับ การสื่อสารระหว่างกันในครอบครัว ที่นำไปสู่ความแข็งแรงของความสัมพันธ์ในครอบครัว ทั้งยังมีส่วนส่งเสริม และพัฒนา มุมมองการเรียนรู้ ความคิด ของเด็กได้อีกด้วย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น