บุคลิกภาพในเชิงบวก

, , No Comments
ในปัจจุบัน "งาน" เป็นภารกืจหลักของชีวิต สิ่งดีดีที่เกิดขึ้นในชีวิตการทำงานของคนทำงานออฟฟิต และเพื่อนร่วมงาน มักมีพื้นฐานเริ่มต้นจากบุคลิกภาพในเขิงบวก สิ่งเหล่านี้เองที่ช่วยให้ทุกคนทำงานอย่างมีพลัง และสร้างสรรค์  ทั้งยังช่วยส่งเสรืมให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีรความสุขอีกด้วย


มองโลกในแง่ดี

เมื่อมองโลกในแง่ดี จะทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยส่งเสรืมให้การทำงานกับคนหมู่มากได้ดี เข้าในปัญหา มองสิ่งต่างๆได้อย่างลึกซึ้ง ฉะนั้นเมื่อเกิดปัญหา ทั้งที่เกิดจากนอกเหนือการควบคุม หรือมีสาเหตุที่นำมาซึ่งความไม่สบายใจมาสู่ แต่เมื่อเรามีพื้นฐานมองโลกในแง่ดี จะทำให้เรามีสติ และพิจารณาสาเหตุ และแนวทางการแก้ไข

ขอโทษเมื่อทำผิดพลาด

ต้องไม่ลืมว่า.. ทุกคน คือ ปุถุชนคนธรรมดา ทำให้มีโอกาสผิดพลาดได้เสมอ เพียงแต่กล้าที่จะยอมรับ และพร้อมที่กล่าวคำว่า "ขอโทษ" เมื่อทำผิด ต่างจาก "คน" ที่คิดว่า "ผิดไม่เป็น" ซึ่งจะทำให้ชีวิตมีแต่ความเครียด เพราะเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น ก็จะต้องมองหาวิธีให้ตนเองพ้นผิดอยู่เสมอ

ในเมื่อสี่เท้ายังรู้พลาด.. นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง  ก็จะเป็นไรเล่า ในเมื่อเราก็ไม่ได้มีสี่เท้า แถมยังไม่ได้ครึ่งของนักปราชญ์อีกด้วย หากจะผิดพลาดบ้าง.. สักครั้ง เพียงแต่ผิดแล้วรู้จักที่จะเรียนรู้ และแก้ไขไม่ให้ผิดซ้ำอีก เพียงเท่านี้ก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้อย่างสบายใจแล้ว

อัธยาศัยดี

การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส รู้จัก เห็นอก เห็นใจ และคอยช่วยเหลือสนับสนุนจากใจจริง จะส่งเสรืมให้บรรยากาศในการทำงานดี มีพลังอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็นที่รักของคนรอบข้างอีกด้วย

มีกาลเทศะ

คนที่รู้จักการเทศะ จะสามารถวางตัว และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธืภาพ ไม่เพียงแค่มารยาทในการเข้าสังคม แต่ยังรวมภึงการเคารพกฏระเบียบ วินัยการทำงาน การแต่งกาย การพูด การมีปฏืสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างพอเหมาะ และเหมาะสมอีกด้วย

หากคุณเติมเต็มสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นพื้นฐานในการทำงาน และการเข้าใช้ชีวิตประจำวัน นอกเหนือจากความสามารถด้านทักษะการทำงานแล้ว ทั้งความสุข และความสำเร็จ ก็พร้อมจะเดินทางไปด้วยกับคุณ.. อย่างด้วยแน่นอน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น